Autor: Magdalena Miszczyk

Więcej o: Oświadczenie Zastępcy MWKZ w sprawie robót rozbiórkowych na Wiadukcie W8  przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie

Oświadczenie Zastępcy MWKZ w sprawie robót rozbiórkowych na Wiadukcie W8 przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie

W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi przy wiadukcie kolejowym W8 w zakresie torów 1 i 3 nad ul. Grzegórzecką w Krakowie w km. 0.779 linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy – Medyka, Zasępca Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  informuje, iż w dniu 10.01.2022 roku przeprowadził kontrole prac wykonywanych na obiekcie. Więcej “Oświadczenie Zastępcy MWKZ w sprawie robót rozbiórkowych na Wiadukcie W8 przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie”

Więcej o: Ochrona zabytków Małopolski 2022

Ochrona zabytków Małopolski 2022

15 listopada ogłoszony został nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022″. Więcej “Ochrona zabytków Małopolski 2022”

Więcej o: Szpital w Wadowicach

Szpital w Wadowicach

Z uwagi na przeprowadzone modernizacje nie był wpisany do rejestru zabytków, jak również nie figurował w gminnej ewidencji zabytków. Był natomiast położony na terenie wpisanego do rejestru zabytków układ urbanistycznego Wadowic. Więcej “Szpital w Wadowicach”

Więcej o: Publikacja raportu z badań w Przesławicach

Publikacja raportu z badań w Przesławicach

Przy drodze pomiędzy Koniuszą oraz Przesławicami znajduje się kamienna kapliczka słupowa, tzw. Boża Męka. Podobnych upamiętnień w rejonie Krakowa można odnaleźć kilkanaście. Ustawione prawie 400 lat temu już dawno zatraciły swoje pierwotne znaczenie. Dzięki przeprowadzonym, przy okazji konserwacji kapliczki, badaniom archeologicznym udało się poznać historię Bożej Męki z Przesławic. Poniżej publikujemy sprawozdanie Więcej “Publikacja raportu z badań w Przesławicach”