Szpital w Wadowicach

Z uwagi na przeprowadzone modernizacje nie był wpisany do rejestru zabytków, jak również nie figurował w gminnej ewidencji zabytków. Był natomiast położony na terenie wpisanego do rejestru zabytków układ urbanistycznego Wadowic. Na wniosek Starosty Powiatowego w Wadowicach wydano zgodę na rozbiórkę większości obiektów w kompleksie szpitala (uzgodnienie było w lutym 2021). Mając na uwadze wartość historyczną oraz tradycję miejsca zalecono zachowanie najstarszej i najmniej przekształconej części głównego korpusu, ogrodzenia oraz zieleni. Tablica upamiętniająca wizytę Papieża Jana Pawła II ma być przeniesiona do nowego budynku. Aktualnie trwają rozmowy na temat koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym szpitalu. Ze względu na zły stan techniczny ogrodzenie w części będzie musiało być rekonstruowane. Podobnie najstarsza część szpitala zostanie odbudowana w formie nawiązującej do stylistyki modernistycznej.