Rejestr Zabytków

Wpis do Rejestru Zabytków

W załącznikach znajdują się wykazy zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że lista ciągle się zmienia i niektóre dane już w chwili publikacji są nieaktualne. W związku z tym publikowany tu wykaz nie może zostać uznany za dowód wpisania budynku do Rejestru Zabytków.

  1. Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz
  2. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz
  3. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz