Ochrona zabytków Małopolski 2022

Dwór w Sieniawie w trakcie prowadzonych od 2018 r. prac konserwatorskich.

15 listopada ogłoszony został nowy nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022″.

 Wnioski o dotacje należy wypełniać w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków, dostępnego pod adresem www.dziedzictwo.malopolska.pl – a następnie złożyć całość dokumentacji wniosku w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego do dnia 15 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2015713,konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski-2022.html

oraz na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/konkursy-grantowe/konkurs-ochrona-zabytkow-malopolski