Publikacja raportu z badań w Przesławicach

"Boża Męka" stan przed demontażem

Przy drodze pomiędzy Koniuszą oraz Przesławicami znajduje się kamienna kapliczka słupowa, tzw. Boża Męka. Podobnych upamiętnień w rejonie Krakowa można odnaleźć kilkanaście. Ustawione prawie 400 lat temu już dawno zatraciły swoje pierwotne znaczenie. Dzięki przeprowadzonym, przy okazji konserwacji kapliczki, badaniom archeologicznym udało się poznać historię Bożej Męki z Przesławic. Poniżej publikujemy sprawozdanie z prac archeologicznych realizowanych na zlecenie Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w miejscowości Przesławice, gm. Koniusza powiat proszowicki.

Pracami kierowali dr Barbara Witkowska (Pracownia Usługowa GAJA) oraz dr Marcin Czarnowicz (IA UJ). Badania miały miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Celem prac było przebadanie kopca, na którym ustawiona była Boża Męka oraz rozpoznanie skąd pochodzą kości ludzkie zalegające bez układu anatomicznego w nasypie kopca. W wyniku prac uszczegółowiono datowanie kapliczki oraz kopca, na którym została ona ustawiona. Ponadto udało się w jednym z wykopów sondażowych natrafić na pozostałości nekropoli przylegającej do kopca, datowanej na ten sam okres co Boża Męka. Wydaje się, że ustawienie w Przesławicach tego typu kapliczki było elementem szerszej akcji związanej z upamiętnianiem tragicznie zmarłych mieszkańców prowincji. O szczegółach można przeczytać w prezentowanym sprawozdaniu.  – do pobrania

"Boża Męka" stan przed demontażem
“Boża Męka” stan przed demontażem
“Boża Męka” stan przed demontażem
“Boża Męka” stan przed demontażem
“Boża Męka” stan przed demontażem