Kariera

Aktualne ogłoszenia można znaleźć na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl/ oraz https://bip.malopolska.pl/wuozkrakow,m,282045,praca-w-urzedzie.html

Praktyki studenckie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie organizuje Praktyki studenckie – zainteresowani studenci odbyciem praktyki studenckiej składają zapytanie wskazując wydział i proponują termin jej odbycie, CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Przydatne informacje:

Wszelkie pytania w związku z prowadzonymi naborami oraz stażami  prosimy kierować na adres: akowalczyk@wuoz.malopolska.pl , tel. 12 370 83 29

Wszelkie pytania dotyczące praktyk studenckich proszę kierować na adres: praktyki@wuoz.malopolska.pl