Konserwator Zabytków

MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

zdjęcie prof. Moniki Bogdanowskiej. uśmiechnięta kobieta, w okularach, z krótko ściętymi ciemnymi włosami, o delikatnych rysach twarzy. Ubrana w koszulę z biało-niebieskie prążki i czarną marynarkę.

dr hab. MONIKA BOGDANOWSKA

Dr hab. Monika Bogdanowska jest autorką koncepcji działania na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w województwie małopolskim, opiera się na tworzeniu wokół bogatej narracji kulturowej woj. małopolskiego programów promocji, ochrony, ratowania i udostępniania obiektów dziedzictwa, miejsc i przestrzeni. Za kluczowe w pracy wojewódzkiego konserwatora zabytków uznaje podejmowanie starań zmierzających do poprawy relacji między obywatelami, a urzędem oraz wspieranie wszelkimi dostępnymi środkami społecznych aktywności na rzecz ochrony i opieki nad dziedzictwem.

Dr hab. Monika Bogdanowska posiada wszechstronne wykształcenie z zakresu konserwatorstwa i ochrony zabytków. W 2005 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2012 r. uzyskała stopnień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie konserwacja-restauracja dzieł sztuki, na Wydziale Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Przez wiele lat pracowała czynnie jako konserwator, m.in. w Pracowni Konserwacji Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie czy przy konserwacji wielu obiektów na terenie Krakowa (m.in. kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Collegium Novum UJ), poznając praktyczną stronę tego zawodu. Jako pracownik naukowy Wydziału Architektury PK zajmowała się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą teorią i praktyką konserwacji, co znalazło odbicie w licznych publikacjach. Jest aktywnie zaangażowana w ochronę zabytków, regularnie włączając się w działalność organizacji społecznych działających dla dobra Krakowa i ochrony zabytków.

zdjęcie prof. Moniki Bogdanowskiej. uśmiechnięta kobieta, w okularach, z krótko ściętymi ciemnymi włosami, o delikatnych rysach twarzy, patrząca w dal. Ubrana w ciemny płaszcz i czarny szalik w białe kropki. Zdjęcie na podwórku w tle kamienica i drzewo z zielonobrązowymi liśćmi. Iście jesienne,