ds. Rejestru i Dokumentacji Zabytków Nieruchomych

p.o. Kierownik wydziału:

mgr Aleksandra Trela
 e-mail: atrela@wuoz.malopolska.pl
telefon: 12 370 83 21  

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące procedur udostępniania dokumentacji znajdziecie państwo na stronie internetowej w zakładce Archiwum.


Informacje o lokalizacji obiektów i obszarów chronionych ze względu na wpis do księgi A i C rejestru opracowane na podstawie decyzji przesłanych do Narodowego Instytutu Dziedzictwa przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków dostępne są również na administrowanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa geoportalu będącym częścią krajowej infrastruktury informacji przestrzennej. Geoportal NID jest dostępny pod adresem http://mapy.zabytek.gov.pl.

Ponadto na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa pod adresem https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/ znajdują się zestawienia zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z poszczególnych województw przygotowane na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w postaci aktualizowanych raz w roku plików PDF.

Zapraszamy na stronę Biuletynu Informacji Publicznej , gdzie w załącznikach znajdują się wykazy zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków.


Wpis do Rejestru Zabytków

W załącznikach znajdują się wykazy zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że lista ciągle się zmienia i niektóre dane już w chwili publikacji są nieaktualne. W związku z tym publikowany tu wykaz nie może zostać uznany za dowód wpisania budynku do Rejestru Zabytków.

  1. Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz
  2. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz
  3. Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz

Pouczenie o skutkach wpisu do Rejestru Zabytków

Załącznik – Pobierz


Zakres działalności Małopolskiego Konserwatora Zabytków (wewnątrz) i Miejskiego Konserwatora Zabytków (na zewnątrz)


Układy Urbanistyczne