Podstawy prawne

 1. Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Pobierz
 2. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30.10.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie – Pobierz
 3. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 30.10.2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Krakowie – Pobierz
 4. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27.12.2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu WUOZ w Krakowie –Pobierz
 5. Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Pobierz
 6. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz.706) –Pobierz
 7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 840) – Pobierz
 8. Regulamin finansowania prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Pobierz(więcej w zakładce Dotacje)
 9. Regulamin udzielania zamówień publicznych – Pobierz (więcej w zakładce Zamówienia Publiczne)
 10. Porozumienie z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Miejską KrakówPobierz, Aneks z 18 listopada 2013 r., –Pobierz, Mapa –Pobierz
 11. Porozumienie z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Burmistrzem miasta ZakopanePobierz, Aneks z 5 września 2019 r. –Pobierz
 12. Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą OlkuszPobierz, Aneks z 12 listopada 2020 r. – Pobierz
 13. Porozumienie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Dyrektorem Zamku Królewskiego na WaweluPobierz
 14. Porozumienie z dnia 21 czerwca 2017 r.w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce –Pobierz