Podstawy prawne

  1. Regulamin Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie –Pobierz
  2. Statut Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie –Pobierz
  3. Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2018 w sprawie nadania Statutu –Pobierz
  4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (Dz. U. Nr 75, poz.706) –Pobierz
  5. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446) –Pobierz
  6. Regulamin finansowania prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –  Pobierz (więcej w zakładce Dotacje)
  7. Regulamin udzielania zamówień publicznych – Pobierz (więcej w zakładce Zamówienia Publiczne)