Autor: Magdalena Miszczyk

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

Nie komentujemy podawanych w mediach informacji o odwołaniu dr hab. Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska, żadne dokumenty w tej sprawie nie zostały przekazane Małopolskiej Konserwator Zabytków, w związku z powyższym odsyłamy do Rzecznika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

W sprawie poziomego oznakowania miejsc postojowych na starym mieście w Krakowie – Pobierz

Więcej o: Wpis do Rejestru Zabytków

Wpis do Rejestru Zabytków

Aktualizacja listy zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lipiec 2021:

Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz

Więcej o: Wiadukt Grzegórzecka

Wiadukt Grzegórzecka

POZWOLENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pobierz

Więcej o: Składanie wniosków

Składanie wniosków

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do WUOZ elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy e-PUAP wyszukując: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie /wuozkrk

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane. Więcej “Składanie wniosków”

Więcej o: Dotacje ministra! Uwaga! Ważne zmiany w rozporządzeniu dot. udzielania dotacji

Dotacje ministra! Uwaga! Ważne zmiany w rozporządzeniu dot. udzielania dotacji

Uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu „Ochrona zabytków” na 2022 r., tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r., niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.


Więcej “Dotacje ministra! Uwaga! Ważne zmiany w rozporządzeniu dot. udzielania dotacji”