Zabytek Zadbany 2021

Miło nam poinformować, że zabytki z województwa Małopolskiego znalazły się w gronie zwycięzców w tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany“.

Ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany 2021” rozstrzygnięty!

Małopolskie zabytki wśród laureatów i wyróżnionych.

Poznaliśmy zwycięzców w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.
O miano laureatów i wyróżnionych  ubiegać się mogli właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorcowo i  konsekwentnie prowadzili działania  badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do konkursu zgłoszonych zostało 136 zabytków z 15 województw. Łącznie w 6 kategoriach konkursowych Jury nagrodziło 21 obiektów zabytkowych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż wśród laureatów znalazła się Trwała ruina zamku w Rabsztynie, a wśród wyróżnionych Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej oraz Willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem
– obiekty zabytkowe z województwa małopolskiego.

 Komisja konkursowa – w kategorii właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem  – przyznała laur Gminie Olkusz za prowadzone od ponad 20 lat kompleksowe działania utrwalające zagrożone ruiny zamku w Rabsztynie. Zastosowane rozwiązania wykonywane zgodnie z Kartą ochrony historycznych ruin Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków pozwoliły zabezpieczyć i wyeksponować najcenniejsze odkryte relikty gotyckie i renesansowe oraz przedstawić w czytelny sposób historię zamku oraz kolejne fazy działań konserwatorskich.

Zamek położony na Szlaku Orlich Gniazd, wzniesiony na skalistym wzgórzu zwanym „kruczą skałą”, należy do najcenniejszych przykładów architektury obronnej w Małopolsce i w kraju.

Funkcjonujący obecnie w formie trwałej ruiny zamek  stanowi dobrze zakomponowaną atrakcję turystyczną, Dzięki kompleksowym i systematycznym pracom konserwatorskim rabsztyński zamek odzyskał swoje znaczenie w krajobrazie.

Wyróżnienie – w kategorii architektura i budownictwo drewniane – otrzymała Parafia Rzymskokatolicka Świętego Michała Archanioła w Szalowej za kompleksowe badania i prace konserwatorskie. Działania te prowadzone były z najwyższym poszanowaniem autentyzmu
i unikalnej barokowej kompozycji integralności jego wnętrza, pozwoliły zachować jednolity
i kompletny charakter zabytkowego kościoła parafialnego.

Kościół Świętego Michała Archanioła w Szalowej wzniesiony został w latach 1739–1756. Bogate barokowo-rokokowe wnętrze świątyni ozdobione jest wielobarwną dekoracją malarską.

Dzięki wieloletnim i wieloetapowym remontom i pracom konserwatorskim, które zostały poprzedzone szczegółowymi badaniami, została utrwalona forma i materia kościoła zaliczanego do jednego z najcenniejszych zabytków epoki w skali Europy.

Wyróżnienie w wyżej wymienionej kategorii otrzymała również Willa Koliba – Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem. Muzeum Tatrzańskie im. Doktora Tytusa Chałubińskiego – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego – właściciel obiektu, zostało wyróżnione za kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane wykonane z pełnym poszanowaniem historycznej substancji i formy zabytku.

Willa Koliba została wzniesiona w latach 1892–1893, dla kolekcjonera góralszczyzny Zygmunta Gnatowskiego. Projekt autorstwa Stanisława Witkiewicza stanowił zmaterializowaną formę idei narodowej architektury inspirowanej sztuką i atmosferą Podhala.

Wykonane prace utrwaliły wartości zabytkowe obiektu i zoptymalizowały jego funkcjonalność jako placówki muzealnej.

***

Pełna Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” znajduje się na stronie www.nid.pl

***

Celem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” jest  promocja właściwej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele obiektów, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedura konkursowa ma charakter otwarty i nieodpłatny. Konkurs ogłaszany jest od 1975 roku.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie
i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.