III EDYCJA KONFERENCJI – FOTOWOLTAIKA A OBIEKTY HISTORYCZNE 05 – 06 LISTOPADA 2021

Organizator konferencji jakim jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ma przyjemność zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji “Zabytki i Energia”

Konferencja poświęcona jest problematyce ochrony i konserwacji budynków historycznych, ich dostosowaniu do aktualnych wymogów użytkowych oraz zużyciu energii i bilansowi energetycznemu.

Procesy termomodernizacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy charakterystyk energetycznych przegród w obiektach dawnych mierzą się niezmiennie z wymogami obowiązujących doktryn konserwatorskich. Osiąganie na tym polu kompromisów projektowych i użytkowych jest wobec ciągłego rozwoju nowatorskich technologii zagadnieniem aktualnym, choć złożonym i dynamicznym. Jednoznaczne pogodzenie interesów różnych stron procesu budowlanego na omawianych płaszczyznach nie zawsze okazuje się zadaniem łatwym.

W bieżącym roku odbędzie się trzecia edycja konferencji „Zabytki i Energia”. Tym razem tematem przewodnim spotkań jest fotowoltaika i jej relacja z budynkami historycznymi. Bazując na doświadczeniach europejskich oraz coraz częstszych przykładach polskich, istotnym wydaje się współtworzenie, rozwijanie, a także zdefiniowanie prawidłowego wzorca działań wszystkich stron procesu budowlanego w aspekcie możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych w obiektach historycznych. Środowiska projektantów, konserwatorów zabytków, wykonawców oraz użytkowników mogą w tej materii wypracować wielopłaszczyznowy konsensus oparty na wielokryterialnych ocenach zasadności przyjmowanych rozwiązań.

„Fotowoltaika a obiekty historyczne” to zatem głos w dyskusji nad połączeniem tradycji z przyszłością, dawnej substancji materialnej i odnawialnych źródeł energii oraz paradygmatem konserwatorskim i użytkowym. To głos teorii, praktyki oraz bieżących wyzwań stawianych przez rynek i jego interesariuszy. Gorąco zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w konferencji!

PROGRAM

05 LISTOPADA 2021

9.30 Otwarcie konferencji

10:00 – 11.20 I Panel

 1. “Aspekty prawne zastosowania fotowoltaiki w obiektach zabytkowych”

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK,

 1. “Negatywne aspekty rozwiązań proekologicznych w ochronie zabytków”

dr hab. Monika Bogdanowska

 1. “Instalacje fotowoltaiczne w obiektach zabytkowych – koncepcja standaryzacji postępowań konserwatorskich w pracach Narodowego Instytutu Dziedzictwa”

dr Andrzej Siwek

 1. “Instalacje PV w budynkach zabytkowych okiem audytora energetycznego”

mgr inż Maciej Surówka

11.20 – 11.40 Przerwa

11.40 – 13.00 II Panel

 1. “Montaż paneli fotowoltaicznych na historycznych budynkach w kontekście

dopuszczalnych ingerencji w zabytkową tkankę obiektu”

dr inż. arch. Dominika Długosz

 1. “Farma fotowoltaiczna – przykładowa ekspertyza krajobrazowa w miejscowości Radruż w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego i w obszarach NATURA 2000”

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski

 1. “Fotowoltaika w obiektach zabytkowych –interdyscyplinarne wyzwanie na najbliższe lata.”

mgr Roman Marcinek

 1. “Zabytki fortyfikacji nowożytnej jako wyzwanie konserwatorskie i energetyczne.”

dr inż. arch. Krzysztof Wielgus

13.00 – 13.40 Przerwa obiadowa

13.40 – 14. 40 III Panel

 1. „Ślady środowiskowe fotowoltaiki”,

mgr inż. arch. Michał Ciuła

 1. “BIPV jako forma architektoniczna dla obiektów zabytkowych”

mgr Sylwester Korzeniak

 1. “Fotowoltaika, a estetyka”

mgr Bożena Boba-Dyga

14:40 Podsumowanie

06 Listopada 2021

10:00 Wprowadzenie do warsztatów

10:15 – 13. 00 Warsztaty

13:00 Dyskusja pokonferencyjna

14:00 Konferencja prasowa

Konferencja odbywać się będzie w trybie hybrydowym, z obowiązkiem rejestracji uczestników.

Stacjonarnie:

Politechnika Krakowska, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ul. Szlak 42, 31-153 Kraków

Zdalnie:

Poprzez platformę: clickmeeting

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie internetowej: zie.pk.edu.pl