Zastępca konserwatora

ZASTĘPCA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

mgr inż. arch. DOMINIKA DŁUGOSZ