Zastępca konserwatora

ZASTĘPCA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Mgr inż. arch. Katarzyna Techmańska