Zastępca konserwatora

ZASTĘPCA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

dr inż. arch. DOMINIKA DŁUGOSZ