Zastępca konserwatora

ZASTĘPCA MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

mgr inż. arch. Anna Biskupska-Sperka