Nowy Sącz

Delegatura w Nowym Sączu

p.o. Kierownik: Robert Kowalski
adres: ul. Wiśniowieckiego 127, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 442 84 84, 18, 442 82 52, 12 370 83 70
e-mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek:         godz. 9.00 – 17.00
wtorek – piątek:     godz. 7.30 – 15.30

Godziny pracy kancelarii:
poniedziałek:         godz. 9.00 – 15.00
wtorek – piątek:     godz. 7.30 – 14.00


na zdjęciu budynek delegatury w Nowym Sączu. kanciasty budynek koloru blado żółtego i żółtego, w pasy z dużą ilością okien.

Siedziba Delegatury w Nowym Sączu


Delegatura w Nowym Sączu obejmuje powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki, miasto Nowy Sącz


p.o. KIEROWNIK DELEGATURY:

mgr Robert Kowalski
sprawy: zabytki ruchome
e-mail: rkowalski@wuoz.malopolska.pl

Przyjmowanie skarg i wniosków: każdy poniedziałek w godz. 10.00 – 15.00

SEKRETARIAT:

mgr Estera Chłopek
e-mail: echlopek@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 71

INSPEKTORZY:

mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Rak
sprawy: zabytkowa zieleń, parki, cmentarze
e-mail: arak@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 74

mgr inż. arch. Teresa Piwowarczyk
sprawy: zabytki nieruchome
e-mail: tpiwowarczyk@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 75

mgr inż. arch. Patrycja Czyżycka
sprawy: zabytki nieruchome
e-mail: pczyzycka@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 75

mgr Maria Manna
sprawy: zabytki ruchome, wywozy zabytku za granicę
e-mail: mmanna@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 76

mgr Mariusz Nazimek
sprawy: zabytki nieruchome, cmentarze wojenne, ewidencja zabytków techniki
e-mail: mnazimek@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 76

mgr Robert Kowalski
sprawy: zabytki ruchome
e-mail: rkowalski@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 72

inż. Angelika Będkowska
sprawy: plan zagospodarowania przestrzennego, ewidencja
e-mail: abedkowska@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 77

REGISTRATURA:

lic. Urszula Niedzińska
e-mail: uniedzinska@wuoz.malopolska.pl
tel. 12 370 83 77


Formularze i Wnioski