Wnioski o udzielenie dotacji

  1. Wniosek o udzielenie dotacji na ZABYTKI RUCHOMEPobierz wniosek
  2. Wniosek o udzielenie dotacji na ZABYTKI NIERUCHOMEPobierz wniosek
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania dotowanego ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie –Pobierz harmonogram
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –Pobierz formularz