Procedura Konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy

Procedura konkurencyjnego wyłonienia wykonawcy dla zadań dotowanych przez MWKZ – Zasady 2022

 1. Załącznik nr 1 – wzór druku „ogłoszenie o planowanym zamówieniu”
 2. Załącznik nr 2 – wzór druku „zaproszenie do złożenia oferty w trybie konkursu ofert”,
 3. Załącznik nr 3 – wzór druku „formularz ofertowy”,
 4. Załącznik nr 4 – wzór druku „protokół z udzielenia zamówienia wykonawcy w trybie konkursu ofert
 5. Załącznik nr 5 – wzór druku „zaproszenie do złożenia oferty i przystąpienia do negocjacji”,
 6. Załącznik nr 6 – wzór druku „protokół z negocjacji”
 7. Załącznik nr 7 – wzór druku „protokół z udzielenia zamówienia wykonawcy w trybie negocjacji
  z jednym oferentem
 8. Załącznik nr 8 – druk „Instrukcja postępowania”
 9. Załącznik nr 9 – Informacja o udzielonej przez MWKZ dotacji – wzór