Zmiana zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w WUOZ w Krakowie

Z dniem 1 marca 2024 roku, wchodzi w życie zarządzenie nr 8/2024 z dnia 14 lutego 2024 r w sprawie zmiany Zarządzenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zasad włączania karty ewidencyjnej pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Krakowie.

Treść niniejszego zarządzenia do wglądu – pobierz