Konkurs – Zabytek zadbany

Plakat do konkursu zabytek zadbany

Rusza kolejna edycja konkursu „Zabytek Zadbany”!

Do 14 lutego przyjmowane są zgłoszenia do konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, który nagradza właścicieli i zarządców obiektów zabytkowych, za wzorcową realizację opieki nad zabytkami.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”. Jest to prestiżowe wydarzenie, które ma na celu wyróżnienie i nagrodzenie osób i instytucji, które aktywnie i skutecznie opiekują się zabytkami.
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami.
Od 2024 roku obowiązuje nowy regulamin konkursu. Istotną zmianą w regulaminie jest wprowadzenie nowej kategorii Zabytek dostępny”, która dedykowana jest pracom przeprowadzonym z uwzględnieniem rozwiązań służących przystosowaniu zabytków dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Prawo składania zgłoszeń mają właściciele zgłaszanych zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 lutego 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn

Szczegółowe informacje o regulaminie konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz procedura oceny zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej: https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/