7. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Ruszyła siódma edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego!

Tylko do końca października trwa składanie zadań do 7. edycji BO WM. Nie czekaj, wypełnij formularz i weź sprawy w swoje ręce. Na najlepsze projekty czeka 16 mln złotych.

Masz pomysł na zadanie, które spodoba się mieszkańcom Twojego regionu? Darmowe zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, bezpłatne badania medyczne, a może remont chodnika czy drogi wojewódzkiej? Możliwości jest naprawdę sporo!

Każda inicjatywa, która przyczyni się do rozwoju województwa i ma charakter: prospołeczny, prozdrowotny, kulturalny, edukacyjny, sportowy, turystyczny, czy ekologiczny, jest związana z transportem zbiorowym, drogami publicznymi oraz ochroną środowiska- ma szansę na realizację!

– Mamy nadzieję, że siódma edycjo będzie faktycznie szczęśliwa – ze swojej strony Zarząd Województwa postarał się, żeby tok było, ponieważ lia wszystkich zwycięskich pomysłów w budżecie zaplanowaliśmy rekordową pulę 16 min zł. Teraz wszystko w rękach Małopolan – zachęcam więc gorąco do zgłaszania swoich propozycji! – zaprasza Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Masz pomysł?
Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Na wypełnione formularze urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka od 2 do 31 października. Uwaga: każde zgłoszone zadanie musi zdobyć 30 podpisów poparcia mieszkańców. Wszystkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: www.bo.malopolska.pl Tak, jak w poprzedniej edycji – także teraz można zgłaszać zadania do puli regionalnej i ogólnowojewódzkiej. W tej pierwszej mogą się znaleźć wyłącznie projekty o charakterze „miękkim”, których koszt mieści się w przedziale 50-100 tys. zł. Warto pamiętać, że Małopolska w budżecie obywatelskim jest podzielona na 4 regiony:
• Region Małopolska Południowa: m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski,
nowosądecki, gorlicki;
• Region Tarnowski: m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
• Region Małopolska Zachodnia: m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
• Region Krakowski Obszar Metropolitalny: m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski.
Większe możliwości stwarza pula ogólnowojewódzka – tu można zgłosić zarówno zadania nieinwestycyjne (300
-700 tys. zł), jak i inwestycyjne (500 tys. zł -1 min zł).


Pamiętaj, w tej edycji Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację wszystkich zwycięskich zadań zaplanował rekordową pulę 16 min zł (o 2 min zł więcej niż w poprzedniej edycji) – 8 min zł na zadania regionalne i 8 min zł na zadania ogólnowojewódzkie.

Wypełnione formularze przesyłać można do 31 października.

Więcej szczegółowych informacji oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na podanej stronie: www.bo.malopolska.pl