Ogłoszenie o naborze- Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie poszukuje pracowników do Wydziału ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych

OBOWIĄZKI:

-Kompletowanie akt sprawy;
-Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień;
-Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytków oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytków nieruchomych;
-Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń.

KOGO SZUKAMY?

– Studentów lub absolwentów kierunków: architektura, architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna, historia, historia sztuki, administracja, ochrona dóbr kultury lub osób posiadających specjalistyczną wiedzę z ww. dziedzin;
– Osób znających przepisy ustawy kodeksu postępowania administracyjnego; oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
-Osób posiadających obywatelstwo polskie;
-Osób mogących podjąć pracę w wymiarze 120-168 godzin w ciągu miesiąca.

OFERUJEMY:

-Ciekawą pracę w zespole zajmującym się ochroną zabytków nieruchomych;
-Szkolenia wewnętrzne z zakresu ochrony zabytków;
-Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu;
-Umowę-zlecenie na okres próbny do końca grudnia 2023 r. z możliwością przedłużenia umowy na następny rok;
-Stawkę godzinową: 25 zł brutto.

INNE INFORMACJE:

-Termin aplikacji: 31.10.2023;
-Miejsce pracy: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie ul. Kanonicza 24
-Praca stacjonarna;
-CV prosimy składać pocztą elektroniczną na adres: krakow@wuoz.malopolska.pl lub osobiście w sekretariacie Urzędu,
-Zastrzegamy prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami;
-Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru;
– Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).