KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 679) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów z wystąpieniem stanu  epidemii informujemy o decyzji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zniesieniu z dniem 28 marca br. ograniczeń dotyczących dostępności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, jego pracowników i reguł komunikowania się z klientami zewnętrznymi.

W trosce o zdrowie nas wszystkich rekomendujemy noszenie maseczek na terenie WUOZ. Pandemia trwa i niesie ze sobą zagrożenia. Bądźmy ostrożni!!