Kapliczki Małopolski 2022

Ogłoszono kolejną edycję konkursu „Kapliczki Małopolsi_2022″ dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Termin składania wniosków upływa 25 marca 2022 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i w Zakopanem.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2065550,konkurs-kapliczki-malopolski2022-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html

oraz na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/malopolskie-kapliczki-wypieknieja-1