Komunikat

Zdjecie w tle przedstawia Model koronawirusa SARS-CoV-2

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie postanawia, że w okresie trwania stanu epidemii, aż do odwołania, w czynnościach dokonywanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, oprócz stron postępowania, może brać udział nie więcej niż jeden pełnomocnik, każdej ze stron postępowania.

Podstawa prawna:  § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Celem wprowadzonego ograniczenia jest ułatwienie zastosowania wymogów w/w rozporządzenia, co do zachowania dystansu społecznego w czasie czynności kontrolnych.