Miesiąc: Wrzesień 2020

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wyłączenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr hab. Moniki Bogdanowskiej z postępowania w sprawie inwestycji przy ul. Stradom 12 -14 informujemy, ze wyłączenie to jest bezskuteczne jako bezpodstawne, co zostało stwierdzone przez Generalnego Konserwatora Zabytków. W załączeniu pismo w tej sprawie. – POBIERZ

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, dotyczącymi wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków zachodniej części pola wzlotów dawnego lotniska Rakowice -Czyżyny w załączniku zamieszczamy oświadczenie w tej sprawie.

Więcej “Oświadczenie”

Więcej o: Komunikat

Komunikat

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie postanawia, że w okresie trwania stanu epidemii, aż do odwołania, w czynnościach dokonywanych przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, oprócz stron postępowania, może brać udział nie więcej niż jeden pełnomocnik, każdej ze stron postępowania. Więcej “Komunikat”