Ogłoszenia o zamówieniach

 1. GŁĘBOWICE, pałac – prace zabezpieczające, wykonanie uzupełnień kawern i ubytków w dolnych pasmach ścian oraz odgruzowanie sklepień połączone z sortowaniem cegieł i elementów kamiennych –Pobierz
 2. JASIENNA, kościół drewniany – prace związane z przemieszczeniem (translokacją) i zabezpieczeniem elementów drewnianych kościoła z Jasiennej umożliwiające dalsze jego zachowanie na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. ogłoszenie powtórne – Pobierz
 3. WAWRZEŃCZYCE kościół konserwacja dzwonów – ogłoszenie o planowanym zamówieniu – Pobierz
 4. WOŁOWIEC cerkiew instalacje – ogłoszenie o planowanym zamówieniu – Pobierz
 5. OŚWIĘCIM, drewniany budynek SS Kiiche/Kantine ul. Kolbego 2 – remont konserwatorski — Etap IV — zabezpieczenie fundamentów. – Pobierz
 6. SZAFLARY, chałupa (dom) ul. A. Suskiego 124 – remont konserwatorski budynku. – Pobierz
 7. MICHAŁOWICE, dwór – kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach dworu – rekonstrukcja historycznych schodów zewnętrznych przy elewacji południowej. – Pobierz
 8. WOJNICZ, kamienica Dom Pański (Kasztelański) ul. Jagiellońska 1 – prace konserwatorskie klatki schodowej –  Pobierz
 9. OCHOTNICA DOLNA zespół przemysłu ludowego – wykonanie robót remontowych drewnianych budynków młyna (drugi etap) i spichlerza – Pobierz
 10. WAWRZEŃCZYCE, dzwonnica przy kościele pw. św. Marii Magdaleny – konserwacja dzwonów Maria, Zygmunt, Jacek. – Pobierz
 11. KRZESZÓWKA, kapliczka z 1642 r. w typie “Bożej Męki”- kompleksowa konserwacja kapliczki. – Pobierz
 12. JASIENNA, kościół drewniany – prace związane z przemieszczeniem (translokacją) i zabezpieczeniem elementów drewnianych kościoła z Jasiennej umożliwiające dalsze jego zachowanie na terenie Żywieckiego Parku Etnograficznego w Ślemieniu. – Pobierz