Ogłoszenia o zamówieniach

  1. LUBIEŃ, willa “Pod Sośniną” – sporządzenie dokumentacji konserwatorsko-projektowej prac remontowych willi – POBIERZ
  2. JASZCZUROWA, dwór – remont i konserwacja górnej części północno-wschodniego ryzalitu (plafon, balkon, zadaszenie balkonu) – POBIERZ
  3. PRĄDNIK KORZKIEWSKI, dawny browar/wozownia – remont ścian z fundamentami – POBIERZ
  4. KWIATOŃ, d. cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół filialny – remont pokrycia dachowego – POBIERZ
  5. OCHOTNICA DOLNA, młyn – wykonanie robót remontowych drewnianego budynku – POBIERZ
  6. KWIATOŃ, d. cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół filialny – remont pokrycia dachowego /powtórne ogłoszenie/ – POBIERZ
  7. GNOJNIK, kościół pw. św. Marcina Bpa – konserwacja wypraw ściennych wnętrza kościoła – POBIERZ