Ogłoszenia o zamówieniach

 1. LUBIEŃ, willa “Pod Sośniną” – sporządzenie dokumentacji konserwatorsko-projektowej prac remontowych willi – POBIERZ
 2. JASZCZUROWA, dwór – remont i konserwacja górnej części północno-wschodniego ryzalitu (plafon, balkon, zadaszenie balkonu) – POBIERZ
 3. PRĄDNIK KORZKIEWSKI, dawny browar/wozownia – remont ścian z fundamentami – POBIERZ
 4. KWIATOŃ, d. cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół filialny – remont pokrycia dachowego – POBIERZ
 5. OCHOTNICA DOLNA, młyn – wykonanie robót remontowych drewnianego budynku – POBIERZ
 6. KWIATOŃ, d. cerkiew grekokatolicka, obecnie kościół filialny – remont pokrycia dachowego (powtórne ogłoszenie)POBIERZ
 7. GNOJNIK, kościół pw. św. Marcina Bpa – konserwacja wypraw ściennych wnętrza kościoła – POBIERZ
 8. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, willa przy ul. Krakowskiej 21 – ratunkowe prace konstrukcyjno-budowlane – etap V (wzmocnienie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont kominów) – POBIERZ
 9. GNOJNIK, kościół pw. św. Marcina Bpa – konserwacja wypraw ściennych wnętrza kościoła (powtórne ogłoszenie)POBIERZ
 10. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, willa przy ul. Krakowskiej 21 – ratunkowe prace konstrukcyjno-budowlane – etap V ogłoszenie 2 –POBIERZ
 11. PRĄDNIK KORZKIEWSKI, dawny browar/wozownia – remont fundamentów. Ogłoszenie 2. – POBIERZ
 12. KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, willa przy ul. Krakowskiej 21 –  KOMPLEKSOWY REMONT DACHU – POBIERZ