Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie

Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie pomaga ukraińskim instytucjom kultury.

Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje pomoc ukraińskim instytucjom kultury oraz ich personelowi, który zdecydował się ratować powierzone mu dziedzictwo. Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie powstało w ramach struktury Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zadaniem Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie jest prowadzenie bazy potrzeb zgłaszanych przez instytucje z Ukrainy, ich weryfikacja oraz zarządzanie dostawami i dystrybucją wsparcia dostarczanego przez podmioty z Polski i z całego świata za pośrednictwem Polski. Dowiedz się więcej: https://nid.pl/centrum-ukraina/