Załączniki do umów dla beneficjentów

Informacja o udzielonej przez MWKZ dotacji – Wzór

ANKIETA – załącznik do umowy o udzieleniu dotacji – Pobierz