Załączniki do umów dla beneficjentów

Informacja o udzielonej przez MWKZ dotacji – Wzór