Wnioski o udzielenie dotacji

  1. Wniosek o udzielenie dotacji na ZABYTKI RUCHOMEPobierz załącznik
  2. Wniosek o udzielenie dotacji na ZABYTKI NIERUCHOMEPobierz załącznik
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania dotowanego ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie – Pobierz harmonogram
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Pobierz formularz