Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych,

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych,
określonej w art. 2, ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz Regulamin