Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych,

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pobierz Regulamin