Przyznane dotacje

  1. Przyznane dotacje Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace planowane przy zabytkach w roku 2020
  2. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2019
  3. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018
  4. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2017
  5. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016
  6. Wykaz dotacji celowych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2015