Aktualności

Więcej o: Szpital w Wadowicach

Szpital w Wadowicach

Z uwagi na przeprowadzone modernizacje nie był wpisany do rejestru zabytków, jak również nie figurował w gminnej ewidencji zabytków. Był natomiast położony na terenie wpisanego do rejestru zabytków układ urbanistycznego Wadowic. Więcej “Szpital w Wadowicach”

Więcej o: Publikacja raportu z badań w Przesławicach

Publikacja raportu z badań w Przesławicach

Przy drodze pomiędzy Koniuszą oraz Przesławicami znajduje się kamienna kapliczka słupowa, tzw. Boża Męka. Podobnych upamiętnień w rejonie Krakowa można odnaleźć kilkanaście. Ustawione prawie 400 lat temu już dawno zatraciły swoje pierwotne znaczenie. Dzięki przeprowadzonym, przy okazji konserwacji kapliczki, badaniom archeologicznym udało się poznać historię Bożej Męki z Przesławic. Poniżej publikujemy sprawozdanie Więcej “Publikacja raportu z badań w Przesławicach”

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

Nie komentujemy podawanych w mediach informacji o odwołaniu dr hab. Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska, żadne dokumenty w tej sprawie nie zostały przekazane Małopolskiej Konserwator Zabytków, w związku z powyższym odsyłamy do Rzecznika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

W sprawie poziomego oznakowania miejsc postojowych na starym mieście w Krakowie – Pobierz

Więcej o: Wpis do Rejestru Zabytków

Wpis do Rejestru Zabytków

Aktualizacja listy zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lipiec 2021:

Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz

Więcej o: Wiadukt Grzegórzecka

Wiadukt Grzegórzecka

POZWOLENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pobierz