Ogłoszenia

1.Zaproszenie na złożenie ofert na utrzymanie porządku w obiekcie WUOZ w Krakowie – Pobierz

2.Zaproszenie na złożenie ofert na obsługę prawną Del. WUOZ w Nowym Targu – Pobierz

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie tzw. ”kart białych”-kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i planowanych do wpisu – Pobierz

4. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomychPobierz

5. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków – Pobierz

Ogłoszenia archiwalne:

1. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie tzw. ”kart białych”-kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i planowanych do wpisu – Pobierz

2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie kart ewidencyjnych zabytków ruchomych – Pobierz

3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków – Pobierz

1.Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych niewpisanych do rejestru zabytków – Pobierz

2. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – wykonanie tzw. ”kart białych”-kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i planowanych do wpisu – Pobierz

 

ogłoszenia o zamówieniu – zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowego dla potrzeb Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu

  1. Pobierz
  2. załącznik nr 1 do zaproszenia – Formularz Oferty