Projekt “Procedury bez barier”

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie uczestniczy w realizowanym przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów projekcie “Procedury bez barier”. Jego celem jest zwiększenie dostępności w urzędach administracji publicznej, wypracowanie nowych procedur i poprawienie tych, które już funkcjonują.

Priorytetem projektu jest otwarcie urzędów i świadczonych przez nie usług publicznych na klientów z różnymi potrzebami.
Jednym z najważniejszych aspektów udziału w programie jest identyfikacja barier utrudniających załatwienie spraw w urzędzie. Pomagają w tym zewnętrzni konsultanci, którzy m.in. prowadzą przegląd obowiązujących procedur i wskazują co należałoby poprawić.
Ponadto, dzięki udziałowi w programie zwiększy się świadomość  i kompetencje urzędników w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja projektu wpisuje się w działania zaplanowane w rządowym Programie Dostępność Plus.