Konkurs “Kapliczki Małopolski 2023”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił koleją edycję konkursu „Kapliczki Małopolski_2023″ dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego,

podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach (także tych, które znajdują się na terenie prywatnym). Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 000 zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac.

Kapliczki nie muszą figurować w rejestrze lub w ewidencji zabytków, ale powinny się charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 10 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych.

W tym roku pula środków przeznaczona na konkurs wynosi 700 tys. zł.

Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Dzięki dotychczas udzielonemu dofinansowaniu w kwocie ponad 5,5 mln zł udało się przywrócić  blask ponad 620 obiektom. Możemy je podziwiać podróżując po całej Małopolsce.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/malopolskie-kapliczki-odzyskaja-dawny-blask-2