„Szczucinka” czyli nieczynny, jednotorowy szlak kolejowy nr 115 pomiędzy Tarnowem a Szczucinem

W 116 rocznicę powstania, ocalmy od zapomnienia „Szczucinkę” czyli nieczynny, jednotorowy szlak kolejowy nr 115 pomiędzy Tarnowem, a Szczucinem, którego historia sięga roku 1898.

O budowie linii kolejowej łączącej Tarnów i Dąbrowę Tarnowską podjęto wówczas rozmowy w środowisku działaczy politycznych związanych z ordynatem przeworskim księciem Andrzejem Lubomirskim. W 1900 r. rozpoczęto projektowanie linii kolejowej do Szczucina. Komitet wykonawczy składał się z prezesa Andrzeja Lubomirskiego i członków Jana Konopki, Bolesława Sroczyńskiego, Zdzisława Tarnowskiego i Piotra Teretera. Budowę rozpoczęto 14.X.1905 r. i w rekordowo krótkim czasie zakończono prace bo już 12.X.1906 r. dokonano odbioru technicznego linii kolejowej o długości 48,363 km, a 15.X.1906 r. otwarto ruch pociągów pasażerskich. W tym samym okresie przystąpiono do budowy zespołu dworcowego w Tarnowie, wpisanego do rejestru zabytków woj. małopolskiego. Kolejne zabytkowe dworce kolejowe na trasie Tarnów-Szczucin, znajdują się w miejscowości Żabno, Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Mędrzechów i Szczucin. Obecnie linia kolejowa nr 115 jest udostępniana fragmentarycznie na cykliczne przejazdy historycznym taborem kolejowym z lokomotywą parową Ty42-107 z 1946 r. i składem historycznych wagonów z lat 30-60. XX w.  Organizatorem przewozów w ramach projektu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej jest Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, które promuje nasze wspólne dziedzictwo historii kolei w Małopolsce.