Składanie wniosków pocztą elektroniczną

W związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego przypominamy, iż nie rozpatrujemy wniosków złożonych do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozpatrzeniem wniosku, czy to żądania wyjaśnienia, odwołania lub zażalenia, prosimy o jego doręczenie w następujący sposób:

  • bezpośrednio w siedzibie Urzędu przy ul. Kanoniczej 24, 31-002 Kraków na Dzienniku Podawczym oraz         w Delegaturach;
  • za pośrednictwem poczty kierując na adres ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków oraz adres Delegatur;
  • za pomocą profilu zaufanego ePUAP: /wuozkrk/SkrytkaESP lub /wuozkrk/skrytka.

Uprzejmie informujemy, że wnioski przesyłane na skrzynkę mailową Urzędu z naruszeniem art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego nie będę rozpatrywane.