Dzień: 2022-09-07

Więcej o: Składanie wniosków pocztą elektroniczną

Składanie wniosków pocztą elektroniczną

W związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego przypominamy, iż nie rozpatrujemy wniosków złożonych do Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

(więcej…)