Konkurs “Nasz Zabytek”

„Nasz Zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym chcą przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność.

Zwycięski obiekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie – do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Ważne! W konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome (z wyjątkiem miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, cmentarzy, mauzoleów, kurhanów, zabudowań w obrębie cmentarzy), wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

Nabór zgłoszeń w konkursie “Zgłoś Zabytek” – od 8 sierpnia do 5 września 2022 roku.

Dowiedz się więcej – do pobrania

O szczegółach można przeczytać również na stronie internetowej: https://mostthemost.pl/nasz-zabytek-wielkopolskie-malopolskie-i-slaskie/