Dzień: 2021-08-31

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

Nie komentujemy podawanych w mediach informacji o odwołaniu dr hab. Moniki Bogdanowskiej ze stanowiska, żadne dokumenty w tej sprawie nie zostały przekazane Małopolskiej Konserwator Zabytków, w związku z powyższym odsyłamy do Rzecznika Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.