Wpis do Rejestru Zabytków

Aktualizacja listy zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lipiec 2021:

Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz