Wiadukt Grzegórzecka

POZWOLENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pobierz