Miesiąc: lipiec 2021

Więcej o: Wpis do Rejestru Zabytków

Wpis do Rejestru Zabytków

Aktualizacja listy zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków lipiec 2021:

Zespoły i obiekty z terenu Miasta Krakowa wpisane do Rejestru Zabytków – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa Małopolskiego z uwzględnieniem podziału na powiaty i gminy – Pobierz

Wykaz obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków Nieruchomych województwa małopolskiego – Pobierz

Więcej o: Wiadukt Grzegórzecka

Wiadukt Grzegórzecka

POZWOLENIE Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
na prowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – pobierz