Składanie wniosków

Wszyscy, którzy chcą złożyć wniosek do WUOZ elektronicznie, mogą go przekazać wyłącznie za pośrednictwem portalu Platformy e-PUAP wyszukując: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie /wuozkrk

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Tych, którzy przesłali swoje wnioski na adresy mailowe urzędu i pracowników WUOZ, prosimy o przekazanie ich ponownie we właściwy sposób.

Przypominamy, że aktualnie wnioski można składać do WUOZ:

  • drogą elektroniczną – przez e-PUAP
  • w formie papierowej – za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w urzędzie lub do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem WUOZ)