Przyznane dotacje 2021

Wnioski do MWKZ o dotacje celowe 2021

Lista z przyznanymi przez MWKZ dotacjami na prace planowane przy zabytkach w 2021 r. – Pobierz


W naszym regulaminie priorytet mają obiekty drewniane oraz założenia dworsko-parkowe :