Dzień: 12 maja 2021

Więcej o: „Samorząd dla Dziedzictwa”

„Samorząd dla Dziedzictwa”

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. Więcej “„Samorząd dla Dziedzictwa””