Dotacje celowe 2021

Wnioski do MWKZ o dotacje celowe 2021

ogólna liczba wniosków o udzielenie dotacji MWKZ na prace przy zabytkach – 172 wnioski na kwotę: 23 898 051,61 zł  

(do dyspozycji w budżecie MWKZ: 5 000 000,- zł)

w tym:

104 wnioski na zabytki NIERUCHOME

68 wniosków na zabytki RUCHOME

REJESTR WNIOSKÓW o dotacje celowe MWKZ na prace przy zabytkach 2021

z powyższych 17 wniosków dot. opracowania DOKUMENTACJI

podmioty składające wnioski:

jednostki samorządu terytorialnego: 8; podmioty prywatne: 45; kościoły/związki wyznaniowe: 115; stowarzyszenia/fundacje: 4.

poniżej dane w rozbiciu na delegatury:

ogólna liczba wniosków zabytki nieruchome zabytki ruchome wnioski dot. dokumentacji jednostki samorządu terytorialnego podmioty prywatne kościoły/związki wyznaniowe

stowarzyszenia

/fundacje

WUOZ Kraków 79 46 33 6 5 18 54 2
Delegatura Nowy Targ 23 21 2 6 2 13 7 1
Delegatura Nowy Sącz 41 20 21 3 0 5 36 0
Delegatura Tarnów 29 17 12 2 1 9 18 1