„Wzorcowa rewitalizacja”

Obraz przedstawiający zadbaną kamienicę z bordowo kremową elewacją z drenianymi elemantami, z białymi drewnianymi okiuennicami i czerwoną dachówką.

Rusza nabór gmin do programu wsparcia Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wzorcowa rewitalizacja”, który jest adresowany do gmin prowadzących rewitalizację w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza gminy do zgłaszania się do udziału w Programie dotyczącym kwestii dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji pn. „Wzorcowa Rewitalizacja”. Program jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji ds. Rewitalizacji NID oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania projektu „Merytorycznego wsparcia procesu planowania i rewitalizacji w gminach” realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

Celem projektu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach rewitalizacji. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które przystępują do sporządzania, sporządzają, wdrażają lub aktualizują Gminny Program Rewitalizacji.

więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4434