Miesiąc: Listopad 2020

Więcej o: Zasady postępowania z zabytkowymi mostami i wiaduktami kolejowymi

Zasady postępowania z zabytkowymi mostami i wiaduktami kolejowymi

Zasady postępowania z zabytkowymi mostami i wiaduktami kolejowymi –OBCIĄŻENIA

Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Prezentacja – do pobrania

Zasady dokumentowania zabytkowych mostów i wiaduktów kolejowych

Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Prezentacja – do pobrania