Dzień: 21 września 2020

Więcej o: Oświadczenie

Oświadczenie

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie wyłączenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr hab. Moniki Bogdanowskiej z postępowania w sprawie inwestycji przy ul. Stradom 12 -14 informujemy, ze wyłączenie to jest bezskuteczne jako bezpodstawne, co zostało stwierdzone przez Generalnego Konserwatora Zabytków. W załączeniu pismo w tej sprawie. – POBIERZ