Oświadczenie

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, dotyczącymi wszczęcia postępowania o wpis do rejestru zabytków zachodniej części pola wzlotów dawnego lotniska Rakowice -Czyżyny w załączniku zamieszczamy oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie – POBIERZ

Załączniki:

teren lotniska, źródło: GoogleMaps

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Krakowa, źródło: BIP

Przykłady wyrazów poparcia

Zapytanie z MKiDN